NFA Community Update (Kreyòl Ayisyen) - March 24

Yon mesaj de tèt lekòl la
 
Chè zanmi,
 
Bonjou nan Norwich Free Academy. Avèk anons Gouvènè Lamont yè ke tout lekòl Connecticut yo ap rete fèmen jiskaske omwen Lendi, 20 avril, mwen te vle pran opòtinite sa a pou pataje kèk dènye kle ak kominote NFA a.
 
Opòtinite pou Pwovizwa
Ou ka jwenn enfòmasyon ak resous pou kenbe elèv yo angaje isit la. Sa a pa vle di pou sèvi kòm kontinwite fòmèl pou aprantisaj (plis sou sa ki anba a), men pito yon opòtinite pou elèv nou yo rete angaje epi yo gen resous ki disponib jiskaske nou yo pare pou yon kontinwite plis fòmèl ak konplè nan plan aprantisaj pou elèv nou yo.
 
Kontinuite aprantisaj
Nou kontinye finalize yon kontinwite aprantisaj an plis byen estriktire. Ou pral resevwa yon kominikasyon separe sou sa anvan fen semèn nan. Epitou, nou pral ba ou yon nimewo telefòn ak adrès imèl si ou bezwen poze kesyon ak / oswa demann sipò teknoloji nan Depatman IT nou an.
 
Vakans avril
Vakans avril nou an (13-17 avril) ap rete epi yo pap chanje. Sa yo se fwa difisil ak nivo nouvo nan estrès pou tout moun nan nou. Yon ti repo nesesè. Pandan ke kontinwite fòmèl nan pwogram aprantisaj pa pral pran plas pandan semèn nan vakans avril, elèv yo, nan kou, akeyi yo kontinye lè l sèvi avèk resous nan opòtinite aprantisaj nou pwovizwa.
 
Repa gratis - Koulye a, ansanm ak wikenn
Kòm yon rapèl kontinye, gen tan pwan-ak-ale manje (manje midi ak manje maten jou kap vini an) ki disponib pou pick-up Lendi jiska vandredi soti nan 11:30 am a 12:30 pm nan devan bilding lan Tirrell. Mwen kontan pou fè w konnen ke nan kòmansman semèn sa a, ranmase nan Vandredi ap gen ladan manje pou fen semèn nan, tou! Manje yo manje maten ak Vandredi manje midi yo pral manje frèt. Samdi ak Dimanch manje midi yo pral pare yo chofe. Manje sa yo GRATIS pou tout elèv NFA ak NPS epi yo ka ranmase yo pa elèv oswa paran yo. Fanmi yo ka tou ranmase manje nan nenpòt nan kote yo jwenn isit la.
 
Mizajou ki gen rapò ak sitiyasyon sa a yo pral bay jan sa nesesè nan imèl, SchoolMessenger, medya sosyal ak sou entènèt nan https://www.nfaschool.org/covid19.
 
Mèsi pou sipò kontinyèl ou ak pasyans pandan tan san parèy sa a. Pran bon swen.
 
Respè,

David J. Klein
Head of School